donderdag 29 december 2011

De Schepper vindt mijn blog maar niks

Ken je Kelvin Onyema? Hij is pastor in Utrecht van een "multiculturele kerk" op Kanaleneiland, en lid van de LinkedIngroep Levenslust, die ik een paar maanden geleden oprichtte.

Onyema opent een discussie in deze linkedingroep rondom het thema "levenslust" met deze stelling: "levenslust begint bij het erkennen van wie je bent in de ogen van jouw schepper en het beseffen dat je een doel hebt in dit leven, alles heeft een doel. Met een doel ben je als een vis in het water" 

 

RELIGIEUZE MENSEN  

 

Ik herken hierin de religieuze opvatting ("jouw schepper"). Dan realiseer ik me dat religieuze mensen het grosso modo moeilijker hebben dan ik met de gedachte "Alles is veranderlijk". Ze spreken van een "schepper", en schrijven hem (haar) bedoelingen en opvattingen toe. Als ik dat goed begrijp, vindt die Schepper mijn blog "Alles is veranderlijk" maar niks.

De opvatting van pastor Kelvin Oynema dat "alles een doel heeft" deel ik niet, maar strookt wel met de neiging van onze menselijke geest om alles (wat bestaat; of: alles wat we waarnemen) betekenis te verlenen. "Man is a meaning making machine," wie zei dat ook al weer? (In elk geval vond ik een blogpost die deze opvatting goed onderbouwt.)


ONBEWEEGLIJK


Als je ervan uitgaat dat dingen, mensen, gebeurtenissen een doel hebben, dan is dat doel ergens in de toekomst gelegen. En als je dan gelooft dat er een schepper is, dan heeft die dat doel daar ergens "neergelegd" - dat is het denken van godgelovige mensen, zoals ik het ken. 

Zo'n geloof betekent dat je gelooft dat er veel vaststaat, in de periode tussen de schepping en het realiseren van het doel. In elk geval kan dat doel niet zomaar veranderen. En de (veronderstelde) schepper zelf wordt dan ook wel eens genoemd: De Onbeweeglijke Beweger. Als er al een vrije wil bestaat, of het idee van jouw en mijn geest die nu eens dit wil en doet, en dan weer die keuze maakt, dan mag al die veranderlijkheid het uiteindelijke "doel van de schepping" niet in de weg staan.

FANTASEREN
 
In mijn ogen is het wel zo, dat alles een oorzaak heeft, maar dat is iets heel anders. Dat wil niet meer zeggen dan: de ene situatie (of: "toestand") volgt uit de andere. Laat ik dan gelijk bekennen: ik heb geen idee over een "begintoestand": of er zoiets ooit geweest is, en of die dan kenbaar is voor onze geest. En over een eindtoestand heb ik evenmin een vastomlijnd idee. Hooguit zoiets als absolute entropie, uit de thermodynamica. Wel herken ik de neiging van de menselijke geest om te fantaseren over zo'n begin- en eindtoestand.


Op het gevaar af dat de Eindejaarsbezinning van pastor Oynema, en mijn reacties daarop leiden tot verhitte discussies, wilde ik deze gedachte over "alles is veranderlijk", versus "alles ligt vast" met jullie delen. Ben dus weer heel benieuwd naar andermans opvattingen. Als de Schepper ook wil reageren, zou dat helemaal mooi zijn.

TERZIJDE

In de discussie op Levenslust ga ik inhoudelijk in op Oynema's stelling in het kader van levenslust. Maar met jullie op dit blog keek ik naar "veranderlijkheid" versus de gedachte aan een schepper en een doel.


foto: "blue goal in Wedel" van firewarrior onder CC-licentie op flickr
Deze foto symboliseert mooi hoe een "doel" door mensen is ontworpen, en vervolgens als iets groots en lichtends buiten (hen) is neergezet.maandag 28 november 2011

5 tips voor een werkzoekende

                                                         foto: "Open Water Diver", courtesy Robert_Hornung CC op flickr.com 

Iemand mailt rond: "Ik ben wegbezuinigd bij mijn werkgever." En vraagt om tips. Ja, ook banen zijn veranderlijk. Zó denk je dat je werk en inkomen hebt, zó sta je op de stoep. Wat nu?

Ik mailde deze tips
* bel op 2 dagen met 20 potentiële werkgevers en stel gerichte vragen over de organisatie
* stuur er 10 (die ervoor open staan, maar ook die zeggen dat er geen vacature is) een open sollicitatie
* houd een scorelijst bij, zodat je dit 20-10-proces elke week 1 keer voltooit
* laat iemand je buddy zijn: om de moed erin te houden en je eventuele blinde vlekken en taalfouten eruit

Waarom?
* open vacatures volgen altijd NADAT de bekende kandidaten zijn gescreend (bijv. eerst intern, dan het eigen netwerk en parallel de file met open sollicitaties)
* als het eenmaal een publieke vacature is voor een baan waar veel aanbod is, stromen de brieven binnen - het wordt dan moeilijk om nog aan tafel te komen
* dit betekent: je hebt meer kans met open sollicitaties dan met reageren op een vacatureEn tip 5?  
Spreek niemand tegen, hang liever de "cute girl" dan de "smart guy" uit. Solliciteren is een vorm van flirten, you know! Dus als iemand zegt: "5 tips" en jij denkt: "dat zijn er 4", reageer dan niet op die fout. Misschien proberen ze je sociale vaardigheden te testen!


Succes!

dinsdag 22 november 2011

Waarom we net vliegers zijn (en hoe onprettig dat is)We zijn net vliegers: het lijkt dat we vrij zweven, maar we zitten aan een hardnekkig draadje. En dat draadje houden we zelf vast.

"Ik ben verslaafd." "Jij bent handig."
"Ik ben blogschrijver." "Ben jij docent?"
"Ik ben niet verslaafd. Maar ik ben onhandig."
"Ik ben trouwens écht docent, hè."


We zitten in conversaties onszelf en elkaar te definiëren. Letterlijk betekent "definiëren": begrenzen, vasthechten.

Dit "begrenzen" heeft gevolgen. Van jezelf zeggen "ik ben verslaafd" duwt de deur naar "ik kan elke keer een andere keuze maken" een stukje dicht. Zeggen "ik ben handig" maakt mij minder open voor iemand die zegt: "Wat doe je dat onhandig, joh!" Zo leer ik niet hoe ik het handiger kan aanpakken. Gemiste kans.

Definities van jou en mij proberen betekenissen "vast te pinnen" op jou en mij. Terwijl alles veranderlijk is. Onszelf definiëren creëert een spanning, de draad staat strak. "Vastgepind" betekent niet dat ik de verandering kan tegenhouden. Maar met "ik ben" en "jij bent" maak ik de speelruimte kleiner. Ik maak ons onvrij om mee te bewegen met de mogelijkheden. Juist dát "definiëren" maakt dat we makkelijk kunnen scheuren, knappen, uit ons evenwicht raken.

Wat ben jíj niet? Ik kijk uit naar je reactie.

* In november en december 2011 geef ik werkcolleges Marketing aan propedeusestudenten Interactieve Media van de Hogeschool van Amsterdam. 

foto vliegers courtesy Michael Kappel onder CC op flickr

woensdag 10 augustus 2011

Mijn kleine filosofie van de rijkdom

Ik liep langs enorme villa's van miljonairs die rond Naarden wonen. Ik keek ernaar door het hetwerk rondom hun terreinen, die bewaakt werden door camera's. Toen dacht ik :

De rijke vreest te verliezen wat hij bezit, de miljonair net zo goed als ik. Om dat gevaar te elimineren, vergaart hij nog wat meer bezit, als reserve. Hij heeft de gedachte: dat extra beetje zou ik kunnen verliezen, zonder armer te worden, want het is een extra.

Maar... zodra hij het extra heeft vergaard, gaat deze "reserve" op in zijn gehele bezit. En is geen extra meer. Op dat moment is dezelfde angst daar. De rijke heeft nu zelfs meer te verliezen. Een gevaar dat hij wil elimineren...

Dit cyclische mechanisme geldt voor geld, eten, goederen... Waarschijnlijk komt zo excessieve rijkdom tot stand.

Ik vermoed trouwens dat dit mechanisme ook werkt voor het "nemen" van nog een kind, en nog één...

Zie hier de grote veranderlijkheid van de beleving van hetzelfde of een groter bezit. Ik word goedgemutst van de totale ironie van het geval - namelijk dat rijkdom angst voor verlies oproept, en dat wie armoede aanvaardt, zich bevrijdt van angst.

Laat ik voor zo ver nodig nog vermelden dat ik me geen waardeoordeel aanmatig over die rijkdom, die angsten, of het mechanisme dat ik beschrijf. Ik denk dat onze geest zo werkt, en vond het verrijkend om deze kleine filosofie van de rijkdom - en van de armoede - op te doen toen ik langs die miljoenenvilla's liep. 

De foto komt van de site van een firma die hekwerken levert aan wie rijk (en bang) genoeg is: http://www.gebrhilhorst.nl/pages/productie-sierhekwerken-01.asp

Wat is jouw gedachte hierover? Aanvullende of tegenstrijdige ideeën of ervaringen? Fijn als je reageert! Dan leren we weer wat.

zondag 19 juni 2011

Zelfs "panta rhei" is veranderlijk


De titel "panta rhei" of het woord "veranderlijk" voor een blog waren al vergeven. Dan maar "Alles is veranderlijk". Ik wilde namelijk mijn avatar veranderen en vragen of dat een verbetering zou zijn. Commentaar heel welkom dus. Als je niet weet wat "oud" en wat "nieuw" is: des te beter. Beide foto's zijn gemaakt door mijn vriend en favotograaf Marco Reeuwijk.

(Als je nieuwsgierig van aard bent, abonneer je dan gerust op dit blog, want ik zal er vaker op posten.)